(Tiếng Việt) Hậu COVID-19: cơ hội tăng trải nghiệm khách hàng thân thiết?20200609172305
7 BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LOYALTY VÀ 10 LỖI SAI PHỔ BIẾN20190917173152
Frauds in loyalty programs20190829104928

Frauds in loyalty programs

As companies seek to increase their volume of repeat customers, loyalty programs in travel and retail have become more important. However, they should...
Truyền thông là vua: 6 cách tiếp cận người tiêu dùng của bạn20180906114935

Truyền thông là vua: 6 cách tiếp cận người tiêu dùng của bạn

47% khách hàng sẽ đưa doanh nghiệp của họ đến một đối thủ cạnh tranh trong vòng một ngày trải qua dịch vụ khách hàng / giao tiếp kém (24/7). Chi phí ư...
5 Loyalty Secrets You Don’t Know About Retail Rewards In 201720180904163139

5 Loyalty Secrets You Don’t Know About Retail Rewards In 2017

If retailers really want to use their loyalty programs to drive up sales in 2017 and beyond, then they better give their customers the wheel. Asking f...
HOW TO DEVELOP A LOYALTY PROGRAM IN 201820180813144132

HOW TO DEVELOP A LOYALTY PROGRAM IN 2018

Reward and loyalty programs are everywhere. It’s no surprise that when you consider the commercial impact. Boosting customer retention by 5 percent ca...