(Tiếng Việt) Hậu COVID-19: cơ hội tăng trải nghiệm khách hàng thân thiết?20200609172305
(Tiếng Việt) Cái giá khi doanh nghiệp đánh mất khách hàng trung thành20200225103306
(Tiếng Việt) Hậu Black Friday – tuần lễ vàng hay hố đen của doanh nghiệp?20191223140523
(Tiếng Việt) 4 cảm xúc thúc đẩy khách hàng trung thành với thương hiệu của bạn20190821164632
Soft benefits – the core factor creating a success for the premium loyalty program20190807174513
Is it hard to build a loyalty program?20190701152943

Is it hard to build a loyalty program?

Loyalty programs become a powerful tool for enterprises to make an emotional connection and build a long-term relationship with customers. This also h...
9 common mistakes of Loyalty Program Design20190613103332

9 common mistakes of Loyalty Program Design

Though Loyalty programs are considered as the most effective method to create an emotional connection with customers, many enterprises have been facin...