Marketing đang dần chuyển giao qua thời đại 4.0 và yêu cầu những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ đối với từng bước phát triển của doanh nghiệp. Giao tiếp trong tiếp thị là cách để doanh nghiệp kết nối với thị trường thông qua những thông điệp được truyền tải và những công cụ truyền thông hiện đại nhất.

Xem thêm

Duy trì khách hàng thân thiết đang ngày càng cần thiết trong quản lý tiếp thị. Để sở hữu tập khách hàng trung thành với doanh nghiệp thì quá trình đó cần được xây dựng dựa trên những trải nghiệm tiêu dùng, sự hài lòng và giá trị mà doanh nghiệp gửi gắm tới khách hàng thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ của mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm

Hệ thống quản lý khách hàng (CRM) là công cụ để kết nối các hoạt động kinh doanh: Quản lí dữ liệu, quản lý bán hàng và năng suất hai chiều. Công cụ CRM được sử dụng để kết nối khách hàng với doanh nghiệp, sắp xếp và cải thiện lợi nhuận cũng như xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa các đối tác trong kinh doanh.

Xem thêm