(Tiếng Việt) 4 cảm xúc thúc đẩy khách hàng trung thành với thương hiệu của bạn20190821164632
Is it hard to build a loyalty program?20190701152943

Is it hard to build a loyalty program?

Loyalty programs become a powerful tool for enterprises to make an emotional connection and build a long-term relationship with customers. This also h...
Banking Loyalty: Challenges, trends and opportunities20190307112134

Banking Loyalty: Challenges, trends and opportunities

Loyalty in the banking sector is typically driven through credit cards. According to a Statista study in 2016, there are approximately 1 billion credi...
Renew loyalty customer program: Towards emotional experiences20181101222743

Renew loyalty customer program: Towards emotional experiences

The digital revolution is changing the way that companies sell goods and how customers buy products. Accordingly, customer loyalty programs are seekin...
Loyalty Customer Program is an effective way to create a competitive advantage20181024104953

Loyalty Customer Program is an effective way to create a competitive advantage

adminOctober 24, 20180 comments
The incentive program for loyalty customers of retails is an effective approach to creat competitive advantages. This method can reduce the ability of...
TGĐ H2T Việt Nam lý giải 3 giá trị tuyệt vời từ chương trình Khách hàng thân thiết (Loyalty)20181020103838

TGĐ H2T Việt Nam lý giải 3 giá trị tuyệt vời từ chương trình Khách hàng thân thiết (Loyalty)

adminOctober 20, 20180 comments
Một chương trình khách hàng thân thiết đúng nghĩa không chỉ là tạo ra một tấm thẻ đưa cho khách hàng để tích lũy mỗi khi mua sắm sản phẩm dịch vụ của ...
3 Quy tắc cơ bản của chương trình khách hàng thân thiết20180918153136

3 Quy tắc cơ bản của chương trình khách hàng thân thiết

adminSeptember 18, 20180 comments
Mọi nhà bán lẻ đều hiểu sự cần thiết của một chương trình khách hàng thân thiết ( loyalty program). Tuy nhiên không phải ai cũng thành công. Rất nhiều...
What is necessary to build a successful loyalty program?20180917163840

What is necessary to build a successful loyalty program?

adminSeptember 17, 20180 comments
A retail loyalty program can be an effective way to create competitive advantage by reducing customers’ likelihood to switch stores. Indeed, more than...
Tuyển dụng Giám đốc phát triển sản phẩm Loyalty20180913164434

Tuyển dụng Giám đốc phát triển sản phẩm Loyalty

adminSeptember 13, 20180 comments
1. Mô tả công việc: – Tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận bán về yêu cầu xây dựng các chương trình Loyalty của khách hàng. – Xây dựng bản chào ch...
5 Loyalty Secrets You Don’t Know About Retail Rewards In 201720180911093006

5 Loyalty Secrets You Don’t Know About Retail Rewards In 2017

adminSeptember 11, 20180 comments
If retailers really want to use their loyalty programs to drive up sales in 2017 and beyond, then they better give their customers the wheel. Asking f...
PreviousNext