Hậu COVID-19: cơ hội tăng trải nghiệm khách hàng thân thiết?20200609172305

Hậu COVID-19: cơ hội tăng trải nghiệm khách hàng thân thiết?

Một sự thật hiển nhiên là dịch Covid-19 đã khiến thói quen và hành vi mua sắm của khách hàng thay đổi. Sau dịch, mọi người thường cẩn trọng trong chi ...