Hậu Black Friday – tuần lễ vàng hay hố đen của doanh nghiệp?20191223140523

Hậu Black Friday – tuần lễ vàng hay hố đen của doanh nghiệp?

Golden Quarter là kỳ mua sắm trải dài từ Black Friday, Cyber Monday, đến lễ giáng sinh và kết thúc vào boxing day của tháng giêng. Mùa mua sắm cuối nă...