7 bước thực hiện chương trình loyalty và 10 lỗi sai phổ biến (P2)20190919174638

7 bước thực hiện chương trình loyalty và 10 lỗi sai phổ biến (P2)

Về xây dựng chương trình loyalty phần 1, H2T đã chia sẻ với bạn 3 bước đầu tiên để hoàn thiện thiết kế của mình. Trong phần 2 này, chúng tôi sẽ tiếp t...
7 bước thực hiện chương trình loyalty và 10 lỗi sai phổ biến20190917173152

7 bước thực hiện chương trình loyalty và 10 lỗi sai phổ biến

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng một chương trình loyalty hiệu quả, H2T đã tổng hợp các bước chi tiết dưới đây. Bài viết gồm 2 phần và đượ...