Chương trình loyalty đặc quyền trả phí – bước tiến mới để cạnh tranh?20190731163110

Chương trình loyalty đặc quyền trả phí – bước tiến mới để cạnh tranh?

adminJuly 31, 20190 comments
Chương trình Loyalty vốn được coi là một trong những công cụ hiệu quả để kích thích chi tiêu, tăng doanh thu và xây dựng mối quan hệ lâu bền với khách...
Thúc đẩy khách hàng trung thành qua khai thác dữ liệu như thế nào?20190708143521

Thúc đẩy khách hàng trung thành qua khai thác dữ liệu như thế nào?

Với nhu cầu đa dạng cùng những đòi hỏi cao từ người tiêu dùng, nếu doanh nghiệp vẫn giữ cách tiếp cận cũ thì có khả năng chỉ nhận được sự thờ ơ mà thô...
Thiết kế một chương trình Loyalty khó hay dễ?20190701152943

Thiết kế một chương trình Loyalty khó hay dễ?

Chương trình Loyalty đang trở thành một công cụ vượt trội để doanh nghiệp kết nối và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Đây cũng là một công...