9 sai lầm phổ biến khi xây dựng một chương trình Loyalty20190613103332

9 sai lầm phổ biến khi xây dựng một chương trình Loyalty

Chương trình loyalty (hay chương trình khách hàng thân thiết/trung thành) được chứng minh là biện pháp hiệu quả nhất để xây dựng kết nối về cảm xúc vớ...
Lợi ích của chương trình loyalty đối với doanh nghiệp là gì?20190606133553

Lợi ích của chương trình loyalty đối với doanh nghiệp là gì?

Ngày nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trở nên gay gắt hơn với việc tham gia của nhiều thương hiệu mới trong nước và quốc tế. Ý thức được điều ...