Tỷ lệ trả thưởng – chỉ số phản ánh chương trình loyalty hiệu quả?20190531165104

Tỷ lệ trả thưởng – chỉ số phản ánh chương trình loyalty hiệu quả?

Như một xu hướng chung, hiện nay nhiều đơn vị và thương hiệu tại Việt Nam đều hướng đến giải pháp thiết kế và xây dựng các chương trình loyalty. Mục đ...